مناقصه و مزایده

برگزاری مناقصه شناسایی پیمانکار

آگهی مناقصه شرکت سیمان تجارت مهریز در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه شناسایی پیمانکار واجد شرایط معتبر و با سابقه کاری مفید و دارای رتبه بندی صلاحیت و ایمنی…

آگهی مناقصه عمومی-اجرای عملیات نسوزکاری

شرکت سیمان تجارت مهریز (یزد ) در نظر دارد اجرای عملیات نسوزکاری سالانه واحدهای کوره ، بیش گرمکن ،گریت کولر ،هوای ثالثیه و …(شامل انواع آجر نسوز ،آجر پوکه ،…